شعب حضوری

شعبه توحید : قم میدان توحید خیابان رییس کرمی نبش کوچه 3

شماره تماس: 02538805050

شعبه بلوارامین : قم بلوار امین بین کوچه 8 و 10

شماره تماس: 02532911003

شعبه صدوقی : قم بلوار صدوقی بین کوچه 55 و 57

شماره تماس: 02532920310

پشتیبانی سایت: 09936006356

آدرس ایمیل: Info@majdmarket.com

فروشگاه مجد فعالیت خود را در زمینه تحریر از سال ۱۳۶۷ اغاز نمود.امروزه این مجموعه شامل کلیه لوازم تحریر اداری هنری سرگرمی و … می باشد که میتوان گفت یکی از بزرگ ترین و کامل ترین فروشگاه های تحریر هنری و مهندسی در کشور است.